Excellensen DVD

Svensk nyttig filmhistoria.


Att Sverige är neutralt vet väl hela världen om. Vad som än händer så står vi där med händerna i fickorna och suckar ett lågmält “Njaeeee”, bildligt talat. Hasse Ekman och Bertil Malmberg hade lite svårt för det här beteendet under 1940-talet och deras missnöje med den svenska politiken och det som pågick i landet visade sig i ett antal filmer. Excellensen är en av dessa, en film som släpptes 1944 och kritiserades hårt för sin ton och oförsiktighet, där nazisterna inte framställs i god dager, snarare tvärtom.

Vi möter familjen Von Blankenau som består av fadern Herbert (Lars Hanson) och dottern Elisabeth (Elsie Albiin). Herbert är en man med djupt fäste inom kyrkan och författare med högt anseende, men han är inte sympatisör med führern och nazisternas planer för världen. Elisabeth å andra sidan, låter sig övertalas om nazismens förträfflighet då hon är blint förälskad i Max Karbe (Gunnar Sjöberg) vars karriär precis tagit fart inom armen.

Herbert erbjuds en frisedel ut ur landet då Elisabeth övertalat Max, som drar i några väl valda trådar. Men ansträngningen är förgäves då Herbert ger bort sedeln till någon som behöver den bättre. Istället för att bli en fri man väljer Excellensen att ta plats i arbetslägret, samma läger som Max är kommendant över. En svår sits för dem båda och Elisabeth som trevar de båda männen emellan, men där Excellensen är den som riskerar allt, förutom sin övertygelse om att han har rätt.

Excellensen är inte bara ett dokument runt vad som pågick under 1940-talet, tidigare och senare. Utan även en påminnelse om att det än idag sympatiseras runt samma ideologier. Människan tycks fostras till att döma, men i Excellensen pekar Malmberg och Ekman åt ett annat håll än den mänskliga naturen. På båda sidor av stängslet som gränsar nazismen från dess fångar präglas världen av ideologier. Å ena sidan kommendanten Max, som mer eller mindre hjärntvättas och varje gång väljer führerns order före mänsklighet, familj och sitt egen bästa – å andra sida en mer romantiskt påvisad kärlek till Gud, från von Blankenau – vars budskap inte ifrågasättes och är värt att offra allt för. Rim och reson finns däremellan i Elisabeth, som medlar för att frige sin far samtidigt som hon lider av sin makes svåra karriärsval. Familjen Blankenau/Karbe är ett tydligt exempel på hur hänsynen till ideér ställer till det – speciellt om det inte är individens egna.

Att den här filmen släpptes 1944, ett år innan Hitler dukade under till ljudet av sin egen pistol, gör den till en viktig del av den svenska filmhistorien. Hade den gjorts idag hade Excellensens status varit helt annorlunda och kanske inte fullt lika intressant heller, den slipper ju oftast kommentarer som “Vidrig Hatpropaganda!” idag. (Avsändare okänd, se omslaget). Men det är inte bara ett dokument från modiga filmmakare och skådespelare utan också en komplex handling som framförs på ett sätt där vi leds till att förstå vad som var fel i världen, vilken av ideologierna som är den mest berömvärda. Möjligen. Idag vet de flesta av oss det genom historieböcker, men 1944 hade inte alla den översyn vi berikas med.

Excellensen är en film jag kan rekommendera för den som önskar ta del av lite svensk nyttig filmhistoria. För det är precis vad det är. Utgåvan från Studio S innehåller gott om information (i textform) runt skådespelare och regissörer och det enda jag egentligen inte gillade med skivan är att det saknas undertexter och att ljudet inte riktigt klarar sig utan de förklarande orden. Men förutom det, klockrent och riktigt givande att ha fått ta del av den här filmen – som utan såna här releaser annars faller i glömska som “tråkiga gamla svartvita filmer”. Och det tycker jag vore synd på riktigt!

INGA KOMMENTARER